Văn bản ban hành

STT Tiêu đề Kí hiệu Ngày phát hành Tải về
1

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

179-QĐ/HNDTW 07/02/2019 Tải về
2

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2019

08 04/06/2019 Tải về
3

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố - Trưởng Ban Thường trực Quốc hội (5/6/1889 - 5/6/2019)

07 03/06/2019 Tải về
4

Tài liệu tuyên truyền “Tình hình và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

06 23/05/2019 Tải về
5

File Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2019)

05 22/05/2019 Tải về
6

Quy chế 03-QC/TU, ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

02 21/05/2019 Tải về
7

Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị

01 21/05/2019 Tải về
8

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

04 21/05/2019 Tải về
9

File Đề cương Tuyên truyền triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận

03 02/05/2019 Tải về
10

Báo cáo Công tác Hội và phong trào nông dân tháng 4/2019

101-BC/HNDT 04/17/2019 Tải về
11

File Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

02 11/04/2019 Tải về
12

File Công văn của Bộ Ngoại giao trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

01 01/04/2019 Tải về

VĂN KIỆN - TÀI LIỆU

STT Tiêu đề Kí hiệu Ngày phát hành Tải về
1

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

179-QĐ/HNDTW 07/02/2019 Tải về
2

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6/2019

08 04/06/2019 Tải về
3

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố - Trưởng Ban Thường trực Quốc hội (5/6/1889 - 5/6/2019)

07 03/06/2019 Tải về
4

Tài liệu tuyên truyền “Tình hình và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

06 23/05/2019 Tải về
5

File Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2019)

05 22/05/2019 Tải về
6

Quy chế 03-QC/TU, ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

02 21/05/2019 Tải về
7

Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị

01 21/05/2019 Tải về
8

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

04 21/05/2019 Tải về
9

File Đề cương Tuyên truyền triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận

03 02/05/2019 Tải về
10

Báo cáo Công tác Hội và phong trào nông dân tháng 4/2019

101-BC/HNDT 04/17/2019 Tải về
11

File Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

02 11/04/2019 Tải về
12

File Công văn của Bộ Ngoại giao trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

01 01/04/2019 Tải về