TIN MỚI

Xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc Ra mắt mô hình tổ hợp tác kinh tế “Chăn nuôi bò thịt” tại Thôn Lâm Giang

Chiều ngày 22/8/2019, Hội Nông dân xã Hàm Trí tổ chức lễ ra mắt Tổ hợp tác kinh tế “Chăn nuôi bò thịt”. Tổ hợp tác được thành lập có 15 hội viên nông dân tham gia do anh Thông Minh Đồng làm tổ trưởng, với số vốn ban đầu mỗi tổ viên là 15 triệu đồng, tổng nguồn vốn trong Tổ hợp tác là 225 triệu đồng. Tổ hợp tác kinh tế “Chăn nuôi bò thịt” được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, cùng hưởnglợi, đoàn kết và phát triển, các thành viên tự nguyện góp vốn, góp sức và phát huy sức mạnh tập thể cùng nhau thực hiện có hiệu quả trong chăn nuôi.

Các tổ viên của Tổ hợp tác “Chăn nuôi bò thịt” thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí

 

          Việc thành lập Tổ hợp tác là điều kiện để các thành viên trong tổ được tiếp cận khoa học kỹ thuật, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi… nhằm nâng cao chất lượng thịt, tăng hiệu quả trong chăn nuôi.

                                                          Nguyễn Thị Bảy -   PCT Hội Nông dân huyện


Lượt truy cập

25922