TIN MỚI

GIÚP HỘI VIÊN NÔNG DÂN THOÁT NGHÈO

Thực hiện quyết định số 09/ QĐ-BVĐ. ngày 13/6/2019 của Ban vận động quỹ “ vì người nghèo” thị xã Lagi về cấp hỗ trợ kinh phí để phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo phường Tân An. Hội Nông Dân phường lập danh sách các hộ là hội viên nông dân nghèo, qua ra soát có 04 hộ là hội viên nông dân được nhận hổ trợ trong đó 02 hộ nhận hổ trợ bò sinh sản, 02 hộ nhân hổ trợ gà giống.

Đợt trao tặng bò lần này có tổng cộng 02 gia đình được nhận bò sinh sản. Theo chương trình thì các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận 01 con bò sinh sản để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, mỗi con bò giống trị giá khoảng 10 triệu đồng;  các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận 125 con gà giống để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, đàn gà giống trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Các đồng chí lãnh đạo thị xã,  phường và các hộ tại buổi trao tặng bò

Các đồng chí lãnh đạo thị xã,  phường và các hộ tại buổi trao tặng gà giống.

Tại buổi trao tặng  các hộ nghèo được hỗ trợ bò và gà giống đã vui mừng phấn khởi vì nay đã có tài sản lớn mà gia đình thường mơ ước, đây còn là động lực, niềm an ủi lớn lao về tinh thần để giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế thoát nghèo.

 Phát biểu tại buổi lễ, các đ/c Lãnh đạo đã mong muốn các hộ gia đình nhận được bò và gà giống cần chăm sóc, nuôi dưỡng thật tốt để bò và gà giống phát triển khỏe mạnh, sinh sản tốt, tạo nguồn thu nhập trong phát triển kinh tế hộ gia đình./.

                                   Phạm Đại - HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG TÂN AN

                                                                                                                                    


Lượt truy cập

25888