TIN MỚI

Image

Bắc Bình: Kết quả việc triển khai hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” huyện giai đoạn 2014 - 2019.

Huyện Bắc Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang nét đặc trưng của chế độ khí hậu bán khô hạn của vùng cực Nam Trung Bộ, do đó có lượng mưa thấp nhất của tỉnh Bình thuận; Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 186.882,08 ha, được phân bổ quản lý theo địa giới hành chính 18 xã, thị trấn, với 31.110 hộ dân/ 124.390 khẩu; có 16 xã và 02 thị trấn. Điều kiện tự nhiên ít mưa, nhiều nắng, nên dù có tiềm năng để phát triển nhưng kinh tế huyện vẫn còn nhiều khó khăn; từ đó làm ảnh hưởng đến công tác giảm nghèo của địa phương.

Lượt truy cập

21955