TIN MỚI

Tình hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2019

Tổng diện tích trồng cây lâu năm 6 tháng đạt 106.088,4 ha, tăng 1,18% so cùng kỳ, tổng sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm ước đạt 100.088 tấn tăng 2,02% so cùng kỳ .Trồng trọt: Vụ đông xuân 2018-2019: Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 47.250,5 ha, đạt 103,6% kế hoạch vụ và giảm 1,19% so cùng kỳ năm trước (trong đó, diện tích cây lúa đạt 36.965 ha, đạt 102,7% kế hoạch vụ, giảm 1,85% so cùng kỳ năm trước; cây bắp đạt 3.539,2 ha, đạt 21,45% kế hoạch vụ và tăng 13,33% so cùng kỳ). Dự ước sản lượng lương thực đạt 268.304,1 tấn, tăng 0,01% so cùng kỳ (tăng 30 tấn). Trong đó, ước sản lượng lúa 240.365,8 tấn, giảm 1,48% so cùng kỳ; bắp đạt 27.938,4 tấn, tăng 14,93% so cùng kỳ).

Lượt truy cập

19538