TIN MỚI

Tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2018

Vừa qua, Phòng Tư pháp phối hợp với Hội Nông dân huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên cốt cán Hội Nông dân ở cơ sở năm 2018.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật huyện Phú Quý

Nội dung tuyên truyền gồm gồm một số nội dung cơ bản trong các Luật như: Luật Dân sự, Luật Nghĩa vụ Dân sự, Luật Căn cước công dân, Luật Hôn nhân Gia đình và một số Luật khác đến 207 lượt cán bộ, hội viên cốt cán ở các cơ sở Hội.

Hội nghị nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các văn bản Luật đến cho hội viên, hội viên cốt cán Hội Nông dân ở cơ sở trên toàn huyện nắm được những nội dung cơ bản về pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, kỉ cương, ngăn ngừa kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong tổ chức và địa bàn dân cư. Đồng thời nâng cao ý thức tự giác chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Gắn với việc phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục phẩm chất đạo đức để giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà Nước.


Lượt truy cập

35537

LIÊN HỆ

HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Địa Chỉ: 47 Võ Thị Sáu- Phường Bình Hưng - TP.Phan Thiết - Bình Thuận
Điện Thoại (0252)3822655 . Fax (0252)3822655 - Email: hnd@binhthuan.gov.vn