TIN MỚI

BẮC BÌNH: Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong hai ngày 18-19/7/2018, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Bắc Bình với chủ đề: “Dân chủ - đoàn kết – đổi mới – hội nhập – phát triển” đã diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, đoàn kết. Tham dự Đại hôi có đồng chí Võ Văn Tính – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Di – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn của Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhan dân, Ủy ban MTTQVN huyện, các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, các ngành, đoàn thể của huyện và 161 đại biểu đại diện cho 18.010 hội viên trong toàn huyện.

Ban Chấp hành HND huyện Bắc Bình khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã nghe Ban Chấp hành khóa VIII trình bày báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023. Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân cơ bản đạt và vượt; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân; phát huy vai trò đại diện của tổ chức Hội trong tham gia phản biện xã hội, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; hướng dẫn các mô hình kinh tế tập thể, đẩy mạnh 3 phong trào thi đua của tổ chức Hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác tổ chức, chính trị, tư tưởng có chuyển biến tích cực; vai trò đại diện của Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân được phát huy.

          Những kết quả trên đã góp phần đẩy mạnh nhịp độ phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

          Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền có nơi còn chưa đạt hiệu quả, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân chưa kịp thời; công tác Hội và phong trào nông dân chưa đồng đều giữa các địa phương; kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa cao; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội chưa mang lại nhiều hiệu quả; còn một số chỉ tiêu đạt thấp, các chi tổ hội nghề nghiệp chưa nhiều, hoạt động thiếu hiệu quả.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Tính – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội Nông dân huyện. Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần phải đẩy mạnh khắc phục trong nhiệm kỳ tới, trong đó cần chú trọng việc đổi mới phương thức, nội dung hoạt động theo hướng đẩy mạnh hướng về địa bàn, đến chi hội; ứng dụng công nghệ trong lãnh đạo, điều hành công tác Hội; phát huy những kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua, nhân rộng các mô hình, điển hình, việc làm hay trong hội viên, nông dân.

          Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 29 đồng chí (khuyết 02 đồng chí so với đề án), bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII gồm 26 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồn 7 đồng chí. Đồng chí Võ Văn Tiến được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Hội Nông dân huyện./.


Lượt truy cập

35527

LIÊN HỆ

HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Địa Chỉ: 47 Võ Thị Sáu- Phường Bình Hưng - TP.Phan Thiết - Bình Thuận
Điện Thoại (0252)3822655 . Fax (0252)3822655 - Email: hnd@binhthuan.gov.vn